Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STANDPLAATS KRAAMVERHUUR LICHTJESMARKT 2018 1/4

U gaat akkoord met deze voorwaarden zodra u de betaling van de factuur via iDeal voldoet.

1. Annulering
Bij de volgende termijnen zullen wij een percentage van de betaling in rekening brengen:

  • −  Tot 14 dagen van tevoren: €15,- administratiekosten
  • −  14 tot 7 dagen van tevoren: 50%
  • −  7 dagen tot 1 dag van tevoren: 100%
  • −  In geval van no-show: 100%

2. Betaling factuur
De betaling van de factuur geschiedt uitsluitend via iDEAL na afronding van uw inschrijving. Indien de betaling niet succesvol is afgerond, kan de kraam weer worden vrijgegeven. Nadat de iDEAL betaling is afgerond ontvangt u de factuur digitaal. Wij zullen alleen een kraam voor u plaatsen, wanneer de betaling voldaan is. Het is niet mogelijk om op de dag van de Lichtjesmarkt contant af te rekenen.

3. Aanwezigheid
Na de ontvangst van uw betaling via iDEAL bent u tot één uur voor aanvang van de Lichtjesmarkt 2018 gegarandeerd van een kraam. Indien u dan niet aanwezig bent (15:00), geven wij de kraam vrij en heeft u geen recht op restitutie.

4. Standplaats/kraam
Sinds 2018 kiest iedere kraamhouder zelf welke kraam/standplaats hij/zij bij ons huurt. Dit betekend dat de gekozen en betaalde kraam/standplaats automatisch de definitieve kraam/standplaats is. Het is voor de kraamhouder mogelijk om tot twee weken voor het evenement van plek te wisselen. Tijdens het evenement is het niet mogelijk om van plek te wisselen of de kramen te verplaatsen. Indien er discussie wordt gevoerd over de standplaats/ locatie van de kramen, zijn wij genoodzaakt uw standplaats/kraam op te heffen.

6. Stroom
Het gebruik van stroom is alleen mogelijk mits dit van tevoren op het inschrijfformulier is aangegeven en dit direct is afgerekend via iDEAL De kosten voor het stroomverbruik bedragen €45,00 voor één stroomgroep (max 3500 Watt). Indien u meer stroom verbruikt dient u dit vooraf met ons te overleggen. Tijdens het evenement is het niet mogelijk om extra stroom te regelen, dat niet vooraf bij ons is gereserveerd. Let op: wanneer u als ondernemer een kraam huurt in de Choorstraat, dient u de verlichting in uw kraam zelf van stroom te voorzien.

 

7.1. Geleverde kramen
De kramen op de Lichtjesmarkt 2018 worden geplaatst door Michel Bijleveld B.V. en bestaan uit 2 planken, twee staanders en een dak. De afmetingen van de kramen zijn 4 bij 1,20 meter. Tijdens de Lichtjesmarkt zit er standaard verlichting in de kraam. Let op: wanneer u als ondernemer een kraam huurt in de Choorstraat, dient u de verlichting in uw kraam zelf van stroom te voorzien.

7.2. Type kramen
Tijdens de Lichtjesmarkt is het mogelijk om u voor verschillende type kramen in te schrijven. Wij werken met: commerciële non-food kramen, commerciële food kramen, commerciële kramen voor eigen winkel en non-profit kramen, ieder type kraam heeft zijn eigen prijs. Naast de kramen bieden we ook nog commerciële food standplaatsen per meter aan, met een minimale afname van vier meter. In een groot deel van de gebieden zullen de verschillende kramen en standplaatsen gemixt ingedeeld worden. Op de plattegrond van de Lichtjesmarkt worden de producten vermeld, welke in het desbetreffende gebied worden verkocht. Deze plattegrond vindt u direct na de betaling in de inbox van uw e-mail.

8. Foodkramen
Alle kraamhouders van de foodkramen dienen te voldoen aan de voorschriften van de Veiligheidsregio Haaglanden op het gebieden van warmtebronnen, HACCP voorschriften en overige hygiëne- en horecavoorschriften. Ook dient u in het bezit te zijn van een gekeurde en werkende brandblusser incl. borgpen en de bijbehorende signing. Sinds 2014 dient iedere horecaondernemer te voldoen aan de allergenenwetgeving. Voldoet u al aan deze wetgeving? Meer informatie hierover vindt u op: http://www.khn.nl/allergenen.

9.1 Producten
Tijdens de Lichtjesmarkt mogen alleen de producten verkocht worden die bij de aanmelding zijn aangegeven. U kunt dit nog wijzigen/doorgeven tot twee weken voor aanvang van de Lichtjesmarkt. Indien er andere producten worden verkocht dan aangegeven, zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen of uw kraam op te heffen. De organisatie tolereert geen illegale handel op de Lichtesmarkt. U dient zich daarvan bewust te zijn als u zich inschrijft. Indien de politie dit constateert op de Lichtjesmarkt, dan wordt uw kraam opgeheven zonder recht op restitutie en zal de politie verdere stappen ondernemen.

9.2 Verkoop alcohol
Het verkopen van alcohol is alleen toegestaan wanneer het direct geschonken wordt in plastic. Iedere kraamhouder die dit doet, dient zelf bij de gemeente een alcoholontheffing aan te vragen. Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen wanneer dit in gesloten verpakking of in geschenkverpakking verkocht wordt of in glas geschonken wordt. Wanneer er alcohol geschonken wordt zonder de daarvoor benodigde ontheffing, hebben de organisatie en/of de betrokken veiligheidsinstanties het recht om uw kraam op te heffen.

10. Open vuur
Het gebruik van open vuur is ten strengste verboden. Het gebruik van BBQ’s, grillapparaten e.d. is uitsluitend toegestaan in overleg met de organisatie en brandweer en alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.Indien u hier gebruik van maakt, dient u zelf zorg te dragen voor een gekeurde en werkende brandblusser incl. borgpen en de bijbehorende signing De organisatie en/of de betrokken veiligheidsinstanties hebben te allen tijde het recht uw kraam op te heffen zonder recht op restitutie indien u zich niet aan dit voorschrift houdt.

11. Op- en afbouwtijden
Op dinsdag 11 december kunt u vanaf 12:00 uur uw kraam inrichten waarna de Lichtjesmarkt officieel om 16:00 uur van start gaat. Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om auto’s tijdens de markt bij de kraam te laten staan. Om 15:30 moeten alle kramen ingericht zijn en dan moeten alle auto’s de binnenstad uit zijn. Tijdens het evenement zal de volledige binnenstad afgesloten worden voor auto’s. De Lichtjesmarkt zal officieel om 22:00 uur eindigen. Na dit tijdstip is het weer toegestaan om met uw auto de binnenstad in te rijden. Voor deze tijd is dat in geen geval mogelijk. Bovengenoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en hierin dient u te allen tijde de instructies van de organisatie op te volgen.

12. Afval
Alle kraamhouders dienen na afloop van de Lichtjesmarkt al hun afval te verzamelen, op te ruimen en zelf af te voeren. Bij het niet schoon achterlaten is de organisatie genoodzaakt u daarvoor schoonmaakkosten in rekening te brengen.

13. Diefstal/schade
De Marktmeesters kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade of diefstal aan/van persoonlijke eigendommen. U dient zelf te zorgen voor een verzekering van uw eigendommen en aansprakelijkheid jegens derden. Het gebruik van de kramen is op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor verwondingen die men kan oplopen aan het gebruik van de kramen.

14. Omstandigheden
In geval van slechte weersomstandigheden, tegenvallende bezoekersaantallen en/of verkoop kan er geen restitutie verleend worden. De organisatie zal zoveel mogelijk zijn best doen om een evenredige bezoekersspreiding te creëren.

15. Wijzigingen
Het is mogelijk dat de organisatie op last van gemeente en/of veiligheidsdiensten genoodzaakt is om wijzigingen in de plattegrond door te voeren. Indien dit het geval is zullen de betreffende kraamhouders door de organisatie geïnformeerd worden.

16. Obstakels
De Lichtjesmarkt vindt plaats in de historische binnenstad van Delft. Dit betekend dat de kans groot is dat uw kraam op de rand van kade van een gracht geplaatst is. Daarnaast is het mogelijk dat er achter uw kraam zich obstakels (zoals: bomen, bankjes, afvalbakken, fietsnietjes, etc.) bevinden die in eerste instantie niet zichtbaar waren op de plattegrond. Hierdoor moet er dus rekening mee houden dat er weinig opslagruimte is. Het is niet mogelijk om uw kraam tijdens het evenement nog te verplaatsen en helaas kan de organisatie er niet voor zorgen dat de ruimte rondom de kraam volledig vrij is van obstakels.

* De organisatie heeft altijd het recht om af te wijken van de beschreven algemene voorwaarden op basis van openbare orde, veiligheid en milieu.

Alle kraamhouders dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie, diens leveranciers, de brandweer of overige hulpdiensten op te volgen.